Ta strona używa cookies.
  • Centralny Rejestr Operatorów CRO
2016-11-22
Centralny Rejestr Operatorów CRO

 Właściciele hoteli, mieszkań, budynków, aptek, rolnicy - wszyscy, którzy mają na wyposażeniu urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne mieszczące ponad 3kg czynnika chłodniczego zobowiązani są do rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów CRO.        https://dbcro.ichp.pl/

Obowiązek reguluje art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Niezarejestrowanie urządzeń wiąże się z karami finansowymi. Do kontroli urządzeń i firm uprawnieni są urzędnicy Urzędu Dozoru Technicznego.

Konserwacji i przeglądów urządzeń j/w mogą dokonywać tylko osoby i firmy posiadające certyfikat tzw. f-gazowy.
W obiektach użyteczności publicznej przeglądów i konserwacji mogą dokonywać tylko uprawnione osoby zarejestrowane w systemie rejestrów Ministerstwa Budownictwa.

Osoby uprawnione można znaleźć w systemie rejestrów: https://rejestrcheb.mib.gov.pl.

Osobą uprawnioną ze strony firmy Klimagra jest:

Piotr Grabarz

nr wpisu: 1170 

NASZ ADRES
Klimagra
37-300 Leżajsk
ul. Jarosławska 31
tel. 605 057 245
e-mail: klimagra@klimagra.pl
mapka dojazdu
mapka dojazdu
www.klimagra.pl ©2022
realizacja: imedio.pl