Ta strona używa cookies.
  • Centrale klimatyzacyjne

Zadaniem central klimatyzacyjnych w systemie jest przetłoczenie danej ilości powietrza o parametrach takich jak temperatura, wilgotność i czystość dostosowanych do wymogów technologicznych lub zapewnienia komfortu w pomieszczeniach.
Oferta firm produkujących centrale zawiera bardzo szeroki wachlarz typów i rodzajów, w zależności od potrzeb i wymogów stawianych urządzeniom.
Czynnikiem decydującym o cenie i wielkości centrali jest ilość powietrza jaka musi zostać przetłoczona. Z tym związany jest także dobór urządzeń do obróbki powietrza takich jak agregat chłodniczy, nawilżacz, nagrzewnica. Elementy składowe central są zamawiane pod życzenie klienta.

W większości przypadków parametrem decydującym o jakości powietrza jest temperatura. Do uzyskania odpowiedniej temperatury wykorzystujemy nagrzewnice oraz chłodnicę z odkraplaczem. Przed zakupem centrali należy przeanalizować możliwości jakimi dysponuje Inwestor pod względem zapewnienia energii cieplnej na obiekcie. Do wyboru mamy nagrzewnice wodne, parowe, elektryczne oraz gazowe. Do obniżenia temperatury wykorzystujemy chłodnice wraz z agregatem chłodniczym

Dobrym rozwiązaniem pod względem eksploatacyjnym i ekonomicznym jest zastosowanie odzysku ciepła. Ciepło (chłód) powietrza wywiewanego z pomieszczenia jest odzyskiwane dzięki specjalnie wykonanemu wymiennikowi. Ilość ciepła (chłodu) możliwego do odzyskania sięga 90%. Wymienniki do odzysku ciepła można podzielić na: krzyżowe (powietrze wywiewane, prowadzone osobnymi kanałami, ogrzewa (ochładza) ścianki wymiennika umieszczonego na drodze powietrza nawiewanego. Regulacja następuje poprzez zmianę drogi przepływu powietrza wywiewanego.), rotacyjne (połowa wymiennika, o specjalnej konstrukcji w kształcie walca, umieszczona jest na drodze powietrza wywiewanego, druga w powietrzu nawiewanym. Przy różnicy temperatur między nawiewem a wywiewem uruchamiany jest silnik obracający wymiennik), glikolowe (ciepło / chłód odbierane jest w wymienniku umieszczonym w centrali wywiewnej i za pomocą nośnika jakim jest glikol przenoszone do wymiennika umieszczonego w centrali nawiewnej).
Drugim ważnym parametrem powietrza jest wilgotność. Szczególnie ważny parametr w pomieszczeniach np. laboratoriów, zakładów farmaceutycznych, sal operacyjnych itp.
Zwiększenie wilgotności uzyskujemy dzięki zastosowaniu nawilżaczy (patrz: nawilżacze), zmniejszenie natomiast poprzez odpowiedni dobór chłodnicy powietrza i zastosowanie nagrzewnicy wtórnej.

Czystość powietrza uzyskujemy dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów. W zależności od wymogów czystości powietrza stosowane są filtry wstępne (standardowo montowane w każdej centrali nawiewnej ze względu na ochronę wymienników) z reguły klasy czystości EU-4, filtry dokładne klasy EU-9 oraz filtry absolutne klasy EU-13 (np. na salach operacyjnych) Centrala z odzyskiem krzyżowym Kapital Park w Rzeszowie

 Sale operacyjne - Szpital w Brzesku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.klimagra.pl ©2019
realizacja: imedio.pl