Ta strona używa cookies.
  • Monitoring

Jako firma specjalizująca się w wykonawstwie systemów klimatyzacyjnych działalność nasza obejmuje także wykonawstwo systemów wizualizacji pracy poszczególnych układów pracujących w systemie. Największym przedsięwzięciem realizowanym przez firmę jest wykonanie systemu monitoringu klimatyzacji całego kompleksu szpitalnego w Nowym Targu obejmującego 79 układów nawiewno-wywiewnych. Na jego przykładzie zostanie pokazana idea działania systemu monitoringu.

System monitoringu klimatyzacji w Szpitalu im. J. Pawła II w Nowym Targu oparty został na oprogramowaniu firmy Honeywell XBS 1.6.1. kompatybilnym z zainstalowanymi sterownikami obsługującymi poszczególne układy wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Zadaniem wykonanego systemu jest ciągłe monitorowanie pracy układów z natychmiastowym powiadomieniem o występujących awariach. Wszelkie awarie, a także zmiany dokonane przez operatora są rejestrowane wraz z informacją o jej rodzaju, czasie wystąpienia oraz potwierdzeniu informacji przez obsługę. Alarmy o wysokim priorytecie (krytyczne) wyświetlane są w ramce na aktualnie wyświetlanym ekranie. Operator ma możliwość wydruku zaistniałych stanów alarmowych na dołączonej drukarce z określeniem interesującego go przedziału czasu. Tak zaprojektowany system zapewnia pełną kontrolę nad działaniem układów i ich obsługą techniczną.

W skład systemu monitoringu wchodzą:

  • centrala dyspozytorska (komputer stacjonarny) oparta na oprogramowaniu XBS 1.6.1 (Excel Building Supervisor)
  • adapter BNA Q7055A (Building Network Adapter)
  • dwie magistrale C-Bus
  • sterowniki obsługujące poszczególne układy
Urządzeniem sprzęgającym komputer z magistralą systemową i sterownikami jest adapter sieciowy BNA. Poprzez magistrale C-Bus następuje wymiana informacji pomiędzy komputerem, a poszczególnymi sterownikami systemu w czasie rzeczywistym co zapewnia bezpośrednią aktualizację danych.

 

Idea działania systemu opiera się na zbieraniu informacji z wszystkich sterowników objętych monitoringiem. Wszystkie informacje odczytywane na ekranie komputera stanowią punkty zawarte i określone w oprogramowaniu sterowników, które bezpośrednio kontrolują i sterują działaniem układów wentylacji i klimatyzacji.
Wszelkie czynności wykonywane przez operatora sprowadzają się do poruszania pomiędzy ekranami graficznymi przedstawiającymi układy wentylacji / klimatyzacji usytuowane w ekranach dla poszczególnych bloków kompleksu szpitalnego.
 
Wejście do głównego ekranu systemu monitoringu uzyskujemy poprzez uruchomienie obszaru WENTYLACJA KLIMATYZACJA.
Otwiera się okno z podziałem kompleksu na poszczególne bloki. Wybierając dany blok otrzymujemy ekran z przedstawionymi układami oraz informacją o ich stanie pracy (praca, awaria, stop). Uruchamiając ikonę wybranego układu otwieramy ekran np. układu KNW1 zainstalowanego na Bloku B w części B, który zawiera pełną informację o stanach pracy. Temperaturze powietrza nawiewanego (pkt.22), wywiewanego (pkt.20), wilgotności (pkt.21, 23), działaniu zabezpieczeń np. zamrożenia nagrzewnicy (pkt.11 - stan normalny kolor zielony, niebezpieczeństwo zamrożenia kolor czerwony), zabrudzeniu filtrów (pkt.31, 32, 33) stanie otwarcia zaworów sterujących nagrzewnicą, chłodnicą, działaniu układu (animacja obracających się wentylatorów), stanie pracy nagrzewnicy strefowej elektrycznej (pkt.45, 46) itd. oraz np. danych technicznych central, schematów elektrycznych automatyki sterowniczej i elementów automatyki itp. w zależności od potrzeb użytkownika.

Działalność firmy w zakresie wizualizacji nie ogranicza się tylko do wykonawstwa monitoringu pracy systemów klimatyzacyjnych, ale także np. monitoringu elektrycznego, czy energetycznego całego zakładu w powiązaniu ze sterowaniem innymi systemami np. w celu ekonomicznego i energooszczędnego dysponowania zapotrzebowaniem mocy elektrycznej i cieplnej. 
www.klimagra.pl ©2021
realizacja: imedio.pl